хотел Панорама и борбата с COVID-19

 Оферти

 

МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ 2020 – ВИЖТЕ ТУК 


УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

Екипът хотел „Панорама“ е изключително загрижен за Вашето здраве. Хотелът ще работи в условията на пандемия при стриктно спазване на всички заповеди, наредби и изисквания касаещи противоепидемиологичните мерки. В тази връзка ние имаме специална политика относно хигиенните и предпазни мерки в обекта:

 • Всички гости, следва да носят маски при пристигане и настаняване в хотел „Панорама“;
 • Всички гости преминават през филтър преди настаняването им в хотела, където задължително наш служител измерва температурата и туристите дезинфекцират ръцете си, с предоставен за целта препарат;
 • Всички гости следва да предоставят лични карти (или друг легален документ за самоличност) за регистрация в хотела и да попълнят и подпишат предоставената ДЕКЛАРАЦИЯ за ПЪТУВАНЕ на СОБСТВЕН РИСК;
 • Призоваваме всички гости да мият правилно и често ръцете си;
 • Хотел „Панорама“ НЕ ПОЕМА отговорност с произход COVID-19!

 

За предотвратяване на разпространението на COVID-19, екипът на хотел „ПАНОРАМА“е наложил специални изисквания:

 • Ние държим изключително на стандартите за хигиена и чистота и предприемаме допълнителни стъпки, за да осигурим безопасността на нашите гости и персонал в условията на COVID-19. Всеки ден правим максималното, така че хотелът да отговарят на актуалните изисквания за хигиена и чистота. Нашите стандартни политики и процедури за опазване на здравето и безопасността на хората включват мерки за превенция на широк спектър от вируси, включително COVID-19, и обхващат всичко: от указанията за миенето на ръцете и използването на препаратите за почистване и дезинфекция до процедурите за почистване на стаите за гости и общите части. Специфичните мерки, които предприемаме, включват:
 • Здраве, безопасност и информираност за нашите служители: Здравето, безопасността и информираността на нашия персонал са основни в борбата за ефективност на програмата за чистота. Това са и начините, с които съдействаме при този процес:
 • Хигиена на ръцете: Правилното и често миене на ръцете е жизнено важно в борбата с разпространението на вируса. При нашите ежедневни оперативки на служителите многократно се напомня, че чистотата започва от простите жестове. Важно е за тяхното здраве и това на нашите гости.
 • Непрекъснато обучение: В допълнение към обучението на персонала на хотелско домакинство и хигиенните протоколи, нашият персонал минава и през специално обучение за борба с разпространението на COVID-19.
 • Почистващи препарати и протоколи: Използваме почистващи продукти и протоколи, които са ефективни срещу вируси, включително: COVID-19.
 • Хотелски стаи: Използваме протоколи за почистване и дезинфекция на стаите след напускането на гостите и преди пристигането на следващите, които обръщат особено внимание на най-често докосваните места и предмети. Всички стаи са заредени с достатъчни количества сапуни и миещи средства, така че гостите да са добре подсигурени и да ги използват.

Общи зони:

 • РЕЦЕПЦИЯ – Хотел „Панорама“ е увеличил честотата на почистване и дезинфекция в общите пространства, като особено внимание са обръща на фоайето и на плота на рецепцията. Задължително е при влизане в обекта гостите да носят маски, както и да спазват безопасно разстояние един от друг ( 1,5 -2 м), при настаняване и освобождаване на хотела Преди регистрация – гостите следва да дезинфекцират ръцете си на рецепция, с предоставените за целта препрати;
 • САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ – общи тоалетни се дезинфекцират непрекъсното с подходящите за целта средства, както и дръжките и ключалките на вратите;
 • ПЛУВЕН БАСЕЙН – За лято 2020 плувният басейн на територията на хотел „Панорама“ ще се ползва при засилено спазване на санитарно – хигиенните изисквания, шезлонгите около басейните, които освен че ще бъдат постоянно дезинфекцирани, ще бъдат разпределени на безопасно разстояние един от друг (2,5 м), с цел избягване на близък контакт между гостите.
 • РЕСТОРАНТ и КУХНЯ – обръща специално внимание на хигиената и дезинфекцията на ресторанта, както и на самата кухня, където се приготвя храната. Служителите, които са в контакт с приготвянето на храната, са снабдени със задължителните предпазни средства (маски и ръкавици) и са инструктирани да осъществяват минимален контакт с други лица. В ресторанта ще бъдат създадени условия за възможно най-малък контакт на клиентите с непредварително опаковани храни, с изключение на плодове и зеленчуци. Храната ще се сервира по чините от НАШ служител, които ще бъде снабден с необходимите за целта облекло и предпазни средства. Масите в ресторанта са разпределени на безопасно разстояние – 1,5м, така че на всяка маса да има максимум по 2-ма или 3-ма души (колкото са туристите от 1 стая).
 • Помещения за персонала и сервизни обслужващи помещения: За персонала на хотела и нашите работещи лица хотел „Панорама“ е осигурил подходящи условия и препарати за дезинфекция на ръцете, подходящо работно облекло и предпазни средства (ръкавици /при необходимост и в зависимост от естеството на работа/ и маски), така че да се сведе до максимално възможния минимум риска от разпространение на COVID 19. Маската и ръкавиците се подменят периодично. Учестени са периодите на провежданата дезинфекция на производствените и търговски площи, на оборудването и инвентара и други контактни повърхности, съобразно извършваните дейности в помещенията, където